Všeobecné informácie

ošetrovanie okien | údržba kovania | výmena okien | zarosovanie okien

Ošetrovanie drevených okien a vchodových dverí povrchovo upravených lakmi ADLER

1. Ochrana vchodových dverí a okien pri montáži a murárskych prácach
Pri osadení okien do stavby a následnom omietaní ostenia (tvorba špaliet) používajte iba krycie pásky na zakrytie povrchovo upravených plôch.

Výrobca
Označenie
Farba
Tesa
Tesa 4438
Modrá
Tesa
Tesa 4838
Ružová/biela
3 M
Scotch Brand Tape
Žltá
3 M
Scotch Brand 2000
Long Mask
Masking Tape
Modrá

Tab. 1 Odporúčané krycie pásky (skúšané po 1 týždni izbových podmienok a 1 týždni zaťaženia poveternostnými vplyvmi.

Použitím iných krycích pások ako uvedených v tab. 1 a následnom poškodení lakového filmu nebude reklamácia uznaná.

V žiadnom prípade nepoužívajte papierové lepiace pásky, pretože pôsobením UV  žiarenia a tepla dochádza k neodstaniteľným zvyškom pásky na povrchu  (zvyšky lepidla)!

 Pri osádzaní okien pracujte s PUR penou opatrne, aby prebytok peny neprišiel do styku s povrchovo upravenými plochami. Povrchy chráňte príslušnými odporúčanými páskami. Škody spôsobené PUR penou nie sú predmetom reklamácie.
Po vytvorení ostenia krycie pásky odstráňte v čo najkratšom čase. V žiadnom prípade nenechávajte pásky na povrchoch nalepené dlhú dobu, pretože vytvárajú bariéru pre unikajúcu vlhkosť, ktorá spôsobuje nevratné škody na lakovom filme.

Hĺbka osadenia okien a dverí od priečelia fasády musí byť minimálne 8 cm.

2. Vlhkosť a jej vplyv na povrchovú úpravu stavebnostolárskych výrobkov

Množstvo vodnej pary vo fáze výstavby.
Pri vysúšaní nových stavieb uniká z vnútorných omietok a poterov enormné množstvo vodnej pary. Súvislosť medzi vznikajúcim množstvom vody a obdobím v ktorom vodná para prechádza bez vetrania cez steny a okná, je vysvetlená v príklade:

Pri vlhkosti miestnosti 30 m2 (výška 2,5 m) uniká z poteru (hrúbky 4 cm) a vnútorných omietok /hrúbky 1,5 cm) v priebehu sušenia cca 4 týždňov celkovo cca 500 l vody.  To zodpovedá objemu vodnej pary cca 620 000 l (18 g vody = 22,4 l vodnej pary). Povrchovo upravenými okennými rámami štandartnej veľkosti 1,25 x 1,25 m môže pri uzavretých oknách prechádzať iba 1 g vody, resp. cca. 1,25 l  vodnej pary za hodinu! Predpokladá sa, že okenné rámy zaberajú 4% z plochy stien a samozrejme len 4% vzniknutého množstva vody (cca 20 l) prechádza cez okenné rámy, z čoho teda vyplýva časové obdobie viac ako 2 roky. Z toho sa očakáva, že bez postačujúceho vetrania pri sušení poterov a vnútorných omietok vznikajúca vodná para neunikne z nových stavieb v požadovanom krátkom čase.

Dôsledkami nesprávneho vetrania miestnosti sú tzv. zimné stavebné škody. Vodná para pritom vniká do dreva slabými miestami (napr. oblasť drážky so sklom alebo slabo nalakované plochy v murive), kondenzuje a zvyšuje vlhkosť dreva na hodnotu viac ako 30%, čo má za následok ťažké otváranie okien a vedie ku škodám v lepených škárach, resp. zvyšuje nebezpečenstvo napadnutia drevokaznými hubami. V prípadoch z vysokou vlhkosťou sa no povrchoch môže objaviť pleseň. V extrémnom prípade sa tvoria na nátere na vonkajšej strane okna bubliny, ktoré môžu byť naplnené vodou.

Do záruky nespadajú škody, ktoré vznikli nadmernou vlhkosťou a nedostatočným vetraním.

3. Pravidelné priebežné ošetrovanie vchodových dverí a okien

Napriek výbornej odolnosti  povrchovej úpravy voči poveternostným vplyvom je potrebné vchodové okná a dvere pravidelne ošetrovať. Na ošetrenie okien a vchodových dverí používajte len prostriedky ADLER Fensterpflegeset (set na ošetrovanie okien): Sada pozostáva z ADLER Top–Cleaner a ADLET Top–Finish a dvoch čistiacich tkanín.

ADLER Top-Cleaner
Systém starostlivosti o drevené okná a dvere povrchovo upravené lazúrovacími a krycími lakmi na báze aktívnej čistiacej substancie. ADLER Top-Cleaner naneste tkaninou na čistenie na lakované drevené časti. Silne priľnutá špina sa dá odstrániť teplou čistou vodou. Na čistú a suchú plochu naneste rovnomerne s tkaninou na čistenie ADLER Top-Finish. Tkaninu na čistenie po použití premyť teplou vodou a mydlom.
Teplota spracovania a objektová teplota: Nie menej ako + 10 ˚C.
Výdatnosť: cca 20 m2/l

ADLER Top-Finish
Systém starostlivosti o drevené okná a dvere povrchovo upravené lazúrovacími a krycími lakmi na báze vybraných živíc. ADLER Top-Finish uzatvára mikroskopické trhliny a póry lakového filmu, povrchom dodáva hodvábny lesk. V prípade potreby je možné povrchy bezproblémovo prelakovať. ADLER Top-Finish predlžuje intervaly renovácie, ak sa prípravkom ošetrujú  drevené okná a vchodové dvere 2 x za rok. Prípravok nie je vhodný na odstránenie už vyskytujúcich sa škôd na laku, napr. krupobitím.  V tom prípade kontaktujte prosím najbližšieho ADLER technika.
Spracovanie: ADLER Top-Finish pred použitím pretrepať a rovnomerne naniesť tkaninou na čistenie alebo ADLER Special Tools čistiacim vankúšikom (extra príslušenstvo) na suchý, ADLER Top-Cleanerom pripravený povrch. Čistiacu tkaninu resp. ADLER Special Tools čistiaci vankúšik po použití premyť teplou vodou a mydlom.
Čas sušenia: po cca 1 hod. je povrch nelepivý
Teplota spracovania a objektová teplota: Nie menej ako + 10 ˚C
Výdatnosť: cca 20 m2/l

Prípravok nie je vhodný na odstránenie už vyskytujúcich sa škôd na laku, napr. krupobitím. V tom prípade kontaktujte prosím najbližšieho  ADLER technika.

Použitie iných prípravkov a následný vznik škôd na lakovom filme nie je dôvodom na reklamáciu.

Dôvodom na reklamáciu taktiež nie sú zmeny farba a zmeny podmienené zvláštnosťami dreva (výtok živice...)

4. Renovácia náteru, oprava náteru

Na drevených oknách sa má povrchová úprava pravidelne kontrolovať kvôli mechanickým poškodeniam (napr. krupobitím). Ak sa na povrchovej úprave vyskytuje odlupovanie, alebo sivejúci odklad, je renovačný náter potrebný. Ten sa prevádza nasledovne:

 Okná upravené lazúrovacími lakmi
Poškodený film lazúry odbrúsiť až na surové drevo. Najprv použiť brúsny papier zrnitosti 80 a následne zrnitosti 100 a 120, aby sa dosiahol jemný, málo savý drevný podklad. Obrúsené plochy na základovať s Aquawood Imprägniergrund vo farebnom odtieni neobrúseného náteru. Po minimálne 4 hod. sušenia nazákladované plochy natrieť 2-3 x s Aquawood Dickschichtlasur na natieranie vo farebnom odtieni Konope alebo Natur (medzisušenie cca 3 hod, medzibrúsenie brúsnym papierom zrnitosti 280). Na záver sa celé okno prebrúsi brúsnym papierom zrnitosti 280 a pretrie sa s Aquawood Dickschichtlasur na natieranie vo farebnom odtieni Konope alebo Natur. Sušenie medzi jednotlivými nátermi sa musí dodržať minimálne 4 hodiny.  Pri takto vykonanom prevedení renovačného náteru ako je písané nie je prakticky žiadny farebný rozdiel medzi renovovanými a nerenovovanými časťami okna.

Okná upravené krycími lakmi
Poškodený film laku prebrúsiť až na surové drevo. Najprv použiť brúsny papier zrnitosti 280 a následne zrnitosti 100 a 120, aby sa dosiahol jemný, malá savý drevený podklad. Voči drevokazným hubám, drevozamodrajúcim hubám, drevokaznému hmyzu obrúsené plochy nazákladovať s  Aquawood  Imprägniergrund. Po minimálne 4 hod. sušenia plochy prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosti 280. Nazákladované miesta natrieť 1-2x s ADLER Acryl Holzgrund (medzisušenie minimálne 3 hod.) . Naniesť prvý krycí náter s ADLER Seidenacryl v želanom farebnom odtieni. Po minimálne 5 hod. sušenia celé okno prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosti 240 a celé okno 1x natrieť s ADLER Seidenacryl v želanom farebnom odtieni.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte prosím Vášho výrobcu vchodových dverí resp. okien.

 Set na ošetrovanie a údržbu drevených okien a vchodových dverí

 Systém starostlivosti o drevené okná a dvere povrchovo upravené lazúrovacími a krycími lakmi na báze aktívnej čistiacej substancie a vybraných živíc. Predlžuje trvanlivosť vodou riediteľných lakov a lazúr. Intervaly renovácie sa zreteľne predĺžia pri nanesení prípravku na celé okno resp. dvere 2 x za rok. Uzatvára mikroskopické trhliny a póry lakového filmu na exteriérovom a interiérovom povrchu. Prípravkom sa dosahuje hodvábny lesk povrchov. V prípade potreby je možný povrch bezproblémovo prelakovať. Prípravok nie je vhodný na odstránenie už vyskytujúcich sa škôd na laku, napr. krupobitím. V tom prípade kontaktujte prosím najbližšieho ADLER technika!

Obsah:                         ADLER Top Cleaner    500 ml
                                   ADLER Top Finish       500 ml
                                   Tkanina na čistenie       1 kus

Na ošetrenie vchodových dverí použite set na údržbu dverí.

Set na údržbu a starostlivosť okien Vám predá výrobca Vašich okien, prípadne si ho môžete objednať na adrese:

 • Písomne na adrese:
  Adler Slovensko s.r.o , Gorkého 38 , 971 01 Prievidza
 • Tel. na čísle:
  +421 46 5399 621
 • Faxom na čísle:
  +421 46 5199 629

Doporučená koncová cena setu na údržbu a starostlivosť okien je 33,00 € s DPH.

Váš výrobca okien a dverí
 

 

Návod na obsluhu a údržbu kovania

Vaše okná príp. dvere sú vybavené kvalitným otváravo sklopným kovaním. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, napriek tomu by ste si mali presne prečítať tento návod a dodržiavať pokyny na obsluhu. Vo Vašom vlastnom záujme tiež prosím nezabúdajte na bezpečnostné pokyny.

V každom prípade informujte ostatných užívateľov o jeho obsahu.
 
Aby boli Vaše okná funkčné dlhé roky, dbajte prosím na nasledujúci návod na ošetrenie a údržbu.

Použitie otváravo sklopného kovania:


   
Poloha kľučky pre dlhodobé vetranie miestnosti.   Poloha kľučky pre krátkodobé vetranie (nárazové vetranie),
   alebo pre čistenie okenných tabúl. Nenechávať okná bez dozoru.


   Poloha kľučky zatvorené – miestnosť bez dozoru, nie je potrebné vetrať.

 


   Zvláštna poloha kľučky pre prevedenie so štrbinovým vetraním.

 

Pre prípad, že sa okná vplyvom vetra alebo prievanu v sklopnej polohe zabuchnú, príp. sa v otvorenej polohe otvárajú alebo zatvárajú je možné použiť špeciálne príslušenstvo.

Nastavenie jednotlivých dielov kovania

Zvesovanie príp. zavesovanie krídel:

           Zvesenie: pri uzavretom krídle vytiahnuť ložiskový kolík smerom dolu.

         

Zavesenie: nasadiť krídlo na čap, zavesiť, Dotlačiť (neuzatvárať kľučkou). Zasunúť ložiskový kolík smerom hore.

 
Nastavenie polohovacej poistky:

   Uvoľniť skrutku, nastaviť výšku zdvihu a zaistiť skrutku.

Ak by malo prísť k chybnému nastaveniu polohy kľučky: stlačte pri pootvorenom krídle poistku, kľučkou sa dá pohnúť do ľubovolnej polohy.

Nastavenie krídla:

Nastavenie vrchnej časti krídla do prava do ľava
príp. zdvíhanie a spúšťanie na nožniciach,
-šesthranný kľuč M4.

 

Nastavenie krídla vo zvislej polohe hore a dole,
-šesthranný kľuč M4.

 

 

Nastavenie spodnej časti krídla do prava do ľava.

 

 
Otočné uzatváracie čapy:                             Prítlak silnejší

                                                                Stred

                                                                Prítlak slabší

 

 Ošetrenie a údržba kovania:

U častí kovania, ktoré majú bezpečnostní charakter, je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať ich opotrebenie.

          

Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať.
Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii.

 

Bezpečnostné pokyny pre užívateľov:

 

Výmena okien - dôvody

Dôvody výmeny okien:

 • úspora energie na vykurovanie
 • vzhľad okien resp. stav  okien
 • netesnosť (zatekanie starých okien, prievan okien)

Náklady na vykurovanie predstavujú po potravinách druhý najvyšší výdaj v domácnosti. Preto sa značná časť pozornosti venuje úspore energie. Veľkosť tepelných strát a tepelných ziskov môžeme ovplyvniť niektorými vplyvmi:

 • urbanistickými vplyvmi (spôsob zástavby (radové domy, samostatne stojace domy), orientáciou k svetovým stranám)
 • architektonickými vplyvmi (geometria tvaru budovy, dispozičné riešenie)
 • vplyvom konštrukcie a jej tepelno-technickými vlastnosťami (súčiniteľ prechodu tepla tzv. k – hodnota, po novom U – hodnota)
 • vlastnosťami technického zariadenia (druh a spôsob vykurovania, meranie, regulácia)
 • využitím solárnych systémov (aktívnych – solárne články, alebo pasívnych – zasklenia)

Pri výmene starých okien za nové drevené eurookná vieme pri samotnom výbere okna ovplyvniť len bod 3, a to tepelno-technické vlastnosti okna.

Celkové tepelné straty domu resp. bytu treba rozdeliť na dve základné skupiny. Sú to tepelné straty vedením ( všetko teplo ktoré unikne cez steny, strechu, podlahu, okná) a tepelné straty vetraním (netesnosťami, škárami, núteným vetraním). Tepelné straty vedením tvoria 65%, vetraním 35% (stará konštrukcia domu, staré okná)


  Tepelné straty vetraním 35%
Tepelné straty vedením 65%

Pri súčasnom stave stavieb sa však tento podiel strát mení na tepelné straty vedením 45% a tepelné straty vetraním 55%. Tento stav nastáva pri výmene starých okien za nové a zateplení fasády domu.

  Tepelné straty vetraním 55 %
Tepelné straty vedením 45 %

Z tohto jednoduchého príkladu je zrejmé, že najviac tepla sa dá ušetriť práve vetraním.
Pri oknách resp. zatepleniach sa udáva súčiniteľ prechodu tepla (tzv. k resp. U hodnota). Jednotkou je W/m2.K (watt na meter štvorcový a kelvin). táto veličina udáva, koľko tepla prejde cez okno, resp. sklo s plochou 1 m2 pri rozdiele teplôt 1˚C, resp. 1 Kelvin. V praxi to znamená, že čím je k resp. U hodnota nižšia, tým lepšie sú jej izolačné vlastnosti ( tým menej tepla uniká).

Príklad: k – hodnota skla je 1,0 W/m2.K, teplota v interiéri 20˚C, teplota v exteriéri 20˚C. Pri takýchto podmienkach pri veľkostiach zasklenia 1 m2 unikne 40 wattov energie. Ak by sa pri použití zasklenia s k – hodnotou 2,8 W/m2 tepelné straty by boli v takomto prípade 112 wattov.

V súčasnej dobe sa v drevených eurooknách používajú izolačné dvojsklá s k – hodnotou 1,1 W/m2 . Pre orientáciu, staré dvojité alebo zdvojené okná mali k – hodnotu zasklenia cca 3,0 W/m2 . K. Z uvedeného vyplýva, že tepelnoizolačné vlastnosti nových izolačných dvojskiel sú cca 3x lepšie, t.j. 3x menšie straty tepla prechodom cez sklo.  Samotný drevený rám a krídlo prestavuje z plochy okna 15 – 35 %. k- hodnota dreveného rámu, resp. krídla pri súčasnom eurookne (hrúbka 68 mm) má hodnotu 1,45 W/m2 .K, čo v porovnaní s kvalitným zasklením je horšia hodnota, čo vedie vo vývoji drevených profilov na okná k zväčšujúcej sa hrúbke.
Ako už bolo spomenuté vyššie, najväčšie možnosti úspory energie sú možno práve vetraním. Tu však treba dbať na to, aby vetranie bolo dostatočné. Na to, aby sme mohli žiť v zdravom prostredí, potrebujeme dostatok čerstvého vzduchu. Množstvo čerstvého vzduchu je stanovené hygienickým minimom, ktoré udáva, že za 1 hodinu sa musí vymeniť polovica objemu vzduchu v miestnosti.

Príklad 2: Miestnosť rozmerov 4x5x2,5 m obsahuje 50 m3 vzduchu. Hygienické minimum hovorí, že za 1 hodinu sa musí vymeniť minimálne polovica objemu vzduchu miestnosti, čo  v tomto prípade predstavuje 25 m3 vzduchu (za predpokladu obývania miestnosti)

Táto informácia je však v príkrom rozpore s očakávanými úsporami energie práve z vetrania.
Staré konštrukcie okien spôsobovali nadmernú výmenu vzduchu, čoho príkladom bol citeľný prievan, pri vetre fučanie cez škáry a netesnosti. Tieto nadmerné straty viedli k vysokým nákladom na energiu na vykurovanie. Za bežného počasia (bezvetrie) sa netesnosťami vymenil 1x objem vzduchu v miestnosti, pri vetre bola výmena vzduchu ešte výraznejšia (síce dostatok čerstvého vzduchu, ale enormné tepelné straty).

Pri súčasnej konštrukcii okien sa okná za bežného počasia stávajú hermeticky uzavreté, čo spôsobuje žiadnu, alebo nedostatočnú výmenu vzduchu!
V bežnom živote pri činnostiach v domácnosti produkujeme vlhkosť. Zdrojom vlhkosti v domácnosti je varenie, sprchovanie, kúpanie, pranie, sušenie bielizne, polievanie rastlín, akvárium, a samozrejme spánok. Za jednu noc priemerný človek vypotí 0,5 – 1 liter vody! Okrem vlhkosti človek pri dýchaní produkuje CO2  (oxid uhličitý), ktorý v nadmerných množstvách spôsobuje únavu, podráždenosť, vyčerpanosť, nespavosť atď..

Z týchto dôvodov treba vetraniu venovať dostatočnú pozornosť. Množstvo vody vo vzduchu udáva tzv. relatívna vlhkosť vzduchu, s označením φ (fí). Pohybuje sa v rozmedzí 0 – 100 %. Ideálna hodnota φ je50%. Ak je hodnota φ 30-40%, vzduch je suchý ) dráždenie slizníc, ťažké dýchanie a p.), ak je hodnota φ 60-100%, vzduch je veľmi vlhký (tvorba plesní, vlhnutie nábytku, zariadenia, pocit chladu). Z dlhodobého hľadiska nesmie byť φ väčšie ako 60 %.

Vlhkosť vzduchu a vetranie má priamu spojitosť s vykurovaním. Najmenej tepla spotrebujeme pri zohrievaní suchého vzduchu. Aj pri výrobe tepelnoizolačných materiálov sa uplatňuje princíp uzavretia suchého vzduchu v malom priestore (polyuretánová pena, duté vlákna ..) . Ak sa vo vykurovanom priestore nachádza vlhký vzduch, potrebujeme zohrievať aj vodu nachádzajúcu sa vo vzduchu. Pritom z fyziky je zrejmé, že na zohriatie vody potrebujeme najväčšie množstvo tepla. Z uvedeného vyplýva, že je neekonomické zohrievať nevymenený vlhký vzduch.

Dôkaz, že má zmysel v zime vetrať a tým šetriť energiu na vykurovanie:
Príklad 3:
 Vezmime tú istú miestnosť z príkladu č. 2. Miestnosť je rozmerov 4x5x2,5 m, obsahuje 50 m3 vzduchu. Neekonomické je práve zohrievanie vlhkého vzduchu. Vonku je teplota vzduchu – 15 ˚C, vo vnútri je teplota 20 ˚C. Ako bolo spomenuté vyššie, vlhkosť vzduchu sa udáva hodnotou φ. Pri teplote vonkajšieho vzduchu -15˚C a relatívnej vlhkosti 100 % (maximálne vlhký vzduch) sa v 1 m3 vzduchu nachádza 1,4 g vody vo forme vodnej pary. Pri teplote vnútorného vzduchu  20˚C a relatívnej vlhkosti vzduchu 100% sa v 1m3 vzduchu nachádza 17,3 g vody vo forme vodnej pary. Z uvedeného vyplýva, že keď otvoríme okno a do interiéru prievedieme zvonka maximálne vlhký vzduch teploty  -15˚C )to by vonku musela byť v zime hmla), zmení sa jeho vlhkosť zo 100% na 8% ) 1,4g/17,3g=0,08 x 100 =8%), čo predstavuje takmer úplne suchý vzduch.
V texte je vyššie spomenuté, že relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri z dlhodobého hľadiska nemá presiahnuť 60%. 60%-nej relatívnej vlhkosti vzduchu pri teplote 20˚C zodpovedá 10,4 g vody vo forme vodnej pary (t.j. 60% zo 17.3g). Miestnosť má objem 50 m3. Na tento objem pripadá 10,4g y 50 m3. Na tento objem pripadá 10,4 g x 50 m3 = 520 g vody (viac ako pol litra vody!) vo forme vodnej pary. Avšak vymenený vzduch teploty -15˚C obsahuje len 1,4 g vody vo forme vodnej pary, čo na spomenutú miestnosť predstavuje 1,4g x 50 m3 = 70 g vody vo forme vodnej pary. Takmer 7,5 x menej vody vo vzduchu!!! Ako už vieme, zohriatie vody zo všetkých látok vyskytujúcich sa v prípade spotrebuje najviac teplota. Na zohriatie 1 l vody na 1˚C potrebujeme 4186 Joulov.  Tento jednoduchý príklad ukazuje, prečo sa studený vonkajší vzduch veľmi rýchlo zohreje vo vnútri (obsah vody vo vzduchu).

Ešte názornejší príklad:
Príklad 4:
Príklad 3 doplníme o to, že zanedbáme teplotné straty cez steny a okná a chceme zvýšiť teplotu miestnosti o 5˚C t.j. na 25˚C v miestnosti máme 2kW (kilowattové) vykurovacie teleso. Znamená to pri nevyvetranej miestnosti spotrebu energie: 0.52 l (voda) *( 25˚C-20˚C) (rozdiel teplôt ) * 4186 J (merné skupenské teplo) = 10985 J. Pri výkone vykurovacie telesa 2 kW mi to bude trvať 11.000/2000 t.j. cca 5,5 hod. ( tu totiž nemožno rátať z naakumulovanou tepelnou energiou v stenách, nakoľko tieto majú menej ako 20˚C). Ak vymeníme všetok vzduch a prievedieme vzduch o teplote -15˚C zo 100% relatívnou vlhkosťou, tak spotrebujeme 0.07 l (voda) * (25-10) (rozdiel teplôt) * 4186 J (skupenské teplo) = 4395 J. Uvažovaný rozdiel teplôt 15˚C je z toho dôvodu, že vzduch z -15 ˚C na 10˚C nám zohrejú steny, v ktorých je dostatok naakumulovaného tepla a iba teplejšie teleso dokáže odovzdať teplo chladnejšiemu.  Z príkladu vyplýva, že pri takomto ohreve potrebujeme len 40% energie oproti zohrievaniu vlhkého nevyvetraného vzduchu.

Prvým príznakom nadmernej vlhkosti v interiéry je kondenzovanie vodnej pary (rosenie skiel) z interiérovej strany hlavne v zimnom vykurovacom období. Pri použitých izolačných dvojskiel s k – hodnotou 1,1 W/m2.K by k tomuto javu nemalo vôbec dochádzať. Z orosením skla s interiérovej strany je možno sa stretnúť v spodnom okraji skla spôsobeným dištančným rámikom, ktorý sa nachádza medzi dvoma tabuľami skla. Tento rámik je vyrobený z rôznych materiálov. Najčastejšie sa na výrobu rámikov používa hliník, nerez, alebo plast. V závislosti od druhu materiálu je aj možný výskyt rosenia skla na okraji sklenej tabule (hlavne pri použití hliníkového dištančného rámika). Takéto rosenie môže byť len v rozsahu 1-2cm od okraja dištančného rámika a to vo forme jemnej pary. Väčší rozsah zarosených okien signalizuje vysokú interiérovú vlhkosť, pričom začína dochádzať k stekaniu kondenzátu na zasklievaciu lištu a z nej na parapet. Dlhodobé pôsobenie vlhkosti škodí ako oknám, tak aj celkovému vnútornému vybaveniu (nábytku, textíliám...). Zo zvýšenou vlhkosťou je možné sa stretnúť v kuchyni, kúpeľni, spálni ... V týchto priestoroch treba venovať vetraniu zvýšenú pozornosť!

Ako vetrať správne a ekonomicky čo najefektívnejšie:
Cieľom vetranie je dosiahnuť maximálnu kvalitu vzduchu v miestnosti pri minime spotreby energie. Doba potrebná pre kompletnú výmenu vzduchu v miestnosti pri nárazovom vetraní (úplne otvorené okno) je závislá od vonkajšej teploty v priebehu roka, pohybuje sa od 4 min. v zime po 30 min. v lete.

Najpresnejšie určená doba na vetranie v miestnosti hlavne v zime je nasledovná:

 • Zatvorte ventily kúrenia! (najmä termostatické)
 • Otvorte okno v miestnosti dokorán. Po otvorení okna sa vonkajšia tabuľa skla zarosí
 • Vetrajte dovtedy, kým sklo nezostane číre!
 • Zatvorte okno a zatvorte ventily späť do pôvodnej polohy

Už ľahký vietor (asi 5km/h ) výmenu vzduchu zdvojnásobí. Urýchlené vetranie je možné uskutočniť priečnym vetraním cez niekoľko miestností (prievan).

Nevyhrievať vzduch obsahujúci vysokú vlhkosť (na 60%). Radšej vetrať, nakoľko studený aj vlhký vzduch z exteriéru sa po zohriatí na 20˚C stáva suchý, čím sa spotrebuje niekoľkonásobnej menej tepla ako udržiavanie vlhkého zohriateho vzduchu na teplote 20˚C. Vetrať minimálne ráno a večer v miestnosti z vysokou vlhkosťou alebo stálou produkciou vlhkosti (kúpeľne, kuchyne..) vetrať štrbinovým vetraní nepretržite. V miestnosti s otvoreným ohňom musia byť vetrané parametre – kuchyne so sporákom na plyn takisto – zvýšenie obsahu nebezpečných splodín – oxidov síry ( doporučované odvetranie digestorom), (vzduch dnu môže ísť aj cez štrbiny).

Pri nedodržaní týchto zásad budú Vaše okná vystavené extrémnemu namáhanie vplyvom vlhkosti, ktoré vedie k trvalým alebo k prechodným poškodeniam Vašich okien. Akékoľvek poškodenie okien nadmernou vlhkosťou nemôže byť predmetom reklamácie.

Príznaky nadmernej interiérovej vlhkosti v súvislosti z oknami:

 • Kondenzovanie (rosenie) skiel z interiérovej strany
 • Nadmerná vlhkosť v interiéri umožňuje šírenie plesní, vlhnutie nábytku, celkového vnútorného vybavenia bytu resp. domu
 • Zmena rozdielov okien (napučanie dreva), ktorá vedie k ťažkému alebo žiadnemu otváraniu okien.
 • Povrchová korózia na kovaní
 • Vytvorenie malých alebo veľkých bublín na laku na vonkajšej strane okna (prechod vysokej vlhkosti z interiéru, následným zamrznutím na vonkajšej strane) – posledný príznak nadmernej vlhkosti spojený už z poškodením okien.

Najväčšiu pozornosť treba venovať po výmene okien  počas prvého roka. Z výmenou okien sa úplne mení klíma celého obytného priestoru. Vymenili sa teplotné a vlhkostné parametre obytného priestoru. Preto si na danú skutočnosť treba zvyknúť, a to čo bolo pri starých oknách samozrejmosťou (vetranie škárami) sa teraz stáva povinnosťou užívateľa. Ak je výmena starých okien spojená aj z rekonštrukciou obytného priestoru, pribúda ďalší významný zdroj vlhkosti – technologická vlhkosť pri stavaní. Aj pri samotnej výmene okien je potrebné opraviť „ostenie“ okna (omietky špaliet), čo je mokrý proces, ktorý so sebou prináša vlhkosť. Tejto technologickej vlhkosti sa vieme zbaviť v priebehu prvého roka. Pre po výmene okien venujte zvýšenú pozornosť vetraniu!

Tvorenie kondenzátu či už na sklách alebo v okolí okien je príznakom chyby a tú treba bezodkladne zistiť a následne odstrániť príčinu vzniku kondenzátu.

Pri akýchkoľvek problémoch a vyskytujúcich sa javoch na Vašich oknách bezodkladne sa informujte u Vášho dodávateľa okien, resp. vchodových dverí! Včasnou konzultáciou s výrobcom môžete predchádzať nevratným poškodeniam Vašich okien a dverí.

 

Zarosovanie okien

Častým dôvodom reklamácií je zrážanie vody na skle okna (zarosovanie).

Málokto si uvedomuje, koľko zdrojov vodnej pary je v bežných domácnostiach. Medzi hlavné patrí najmä varenie. Ak nefunguje odsávač pár dostatočne, koncentrácia pár je značná. Takisto ľudské dýchanie ovplyvňuje množstvo vodných pár vo vzduchu. Pretože pri novostavbách treba počítať s tým, že murivo vysychá aj niekoľko rokov, musí sa dbať o správne vykurovanie a vetranie nového objektu.

Pred reklamáciou z dôvodu zarosovania okien by sme sa mali ubezpečiť, kde na okne sa zrazená voda vyskytuje. Okno možno reklamovať u výrobcu vtedy, ak sa rosa nachádza v medzisklovom priestore izolačného dvojskla. Najčastejšou príčinou tohto javu býva nedokonalé hermetické uzatvorenie medzisklového priestoru, ktorý je obvykle naplnený vysušeným vzduchom, prípadne argónom či hexafluoridom síry. Do medzisklového priestoru sa tak dostane vzduch zvonka obsahujúci množstvo vodných pár, ktoré sa pri vhodných podmienkach kondenzujú na vnútorných stranách jednotlivých tabúľ skla. Pri takomto zistení sme oprávnení obrátiť sa na výrobcu okien so žiadosťou o opravu. Ten potom dodá nové dvojsklo a servisný technik ho na mieste vymení. Celý proces presklenia trvá niekoľko minút.

Iná situácia nastáva, ak sa voda zráža na vonkajšej strane vnútorného skla, t. j. v interiéri. V takomto prípade sa vzduch v uzatvorenej miestnosti obohacuje vodnou parou, ktorá vzniká pri bežnej ľudskej činnosti. Zvyšky vodnej pary sa zrážajú na najchladnejších plochách v miestnosti – v okolí okenných rámov, kde dochádza ku kondenzácii a voda steká na parapet. Tento jav obvykle vzniká vo vlhkých miestnostiach s nedostatočným vykurovaním (kúpeľne, WC) alebo s nadmernou koncentráciou pary (kuchyne), alebo aj v pomerne suchých miestnostiach pri silných mrazoch.

Ďalšie príčiny zarosovania

Nevhodné umiestnenie zdroja tepla
Ak je zdroj tepla pod oknom, studený vzduch hromadiaci sa pri podlahe nasávajú rebrá radiátora a ohriaty vzduch stúpa nahor po tabuli skla v okne, pričom ho ohrieva. Zvyšuje sa tak teplota povrchu skla, a tým sa kondenzácia obmedzuje. Teplý vzduch vystupuje až k stropu miestnosti, postupne sa ochladzuje, klesá a znovu ho nasáva radiátor. Tento kolobeh sa nazýva gravitačné prúdenie. Ak nie je zdroj tepla pod oknom, ale napríklad pri protiľahlej stene, ohriaty vzduch sa počas prúdenia v miestnosti ochladzuje, čiže povrch tabule skla sa dostatočne neohreje, teplota skla sa priblíži k rosnému bodu a vodná para obsiahnutá vo vzduchu skondenzuje. Obdobné problémy môžu nastať aj pri nedostatočnom výkone podlahového kúrenia.

Nedostatočné vykurovanie a vetranie
V súčasnosti sa novostavby aj rekonštruované objekty vybavujú okennými prvkami s vysokou tesnosťou, a tak je výmena vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím takmer nulová. Voda vzlínajúca z muriva zasycuje vzduch v nedostatočne vetraných alebo vykurovaných miestnostiach a zráža sa na chladnejších plochách, napr. práve na okne. Prevenciou je starostlivé vykurovanie v kombinácii s dôsledným vetraním. Len vykurovanie samé nestačí, pretože vetraním sa vlhší vzduch v interiéri nahradí suchším z vonkajšieho prostredia. V ostatných rokoch však výrobcovia okien zamedzujú zarosovaniu rôznymi technickými opatreniami, napr. kovaním s tzv. mikroventiláciou (štvrtá poloha kľučky), pri ktorej je krídlo okna pootvorené len minimálne, a tak pri stálom vetraní prakticky nedochádza k nežiaducemu úniku tepla. Jednoduchším spôsobom zamedzovania je napr. vynechávanie časti tesnenia na krídle či na ráme okna. Zarosovaniu sa možno vyhnúť aj vďaka najmodernejším automatickým systémom, ktoré reagujú na vlhkosť v miestnosti a prúdenie vzduchu regulujú automaticky. Toto opatrenie sa vždy spája so zásahom do konštrukcie profilov.

Nevhodne zvolené zasklenie
Kvalitu zasklievania definuje koeficient prestupu tepla U (W/m2K). Čím je hodnota U nižšia, tým lepšia je z hľadiska prestupu tepla kvalita zasklenia. Zníženie tepelných strát sa prejavuje aj vyššou povrchovou teplotou zasklenia, čiže kondenzácia vody na povrchu skla je nižšia.

Umiestnenie okna vzhľadom na svetové strany
Okná na severnej, severovýchodnej a severozápadnej strane sa zarosujú častejšie ako okná na juhu, juhozápade a juhovýchode. Aj počas mrazivých dní zvyšuje slnečné žiarenie povrchovú teplotu skla, a tým znižuje možnosť kondenzácie. Okná, ktoré sú celý deň v tieni, majú nižšiu teplotu, sú teda menej odolné pred kondenzáciou.

Kondenzácia vodnej pary na najchladnejších plochách je bežný fyzikálny jav, ktorý nemožno celkom odstrániť. Môžeme ho len cielene obmedzovať, a to:

 • vetraním (odvádzaním prebytočnej vodnej pary);
 • používaním tzv. výkonnostného zasklievania s hodnotou U = 1,5 W/m2K alebo  U = 0,7 W/m2K s použitím dištančného tzv. „teplého rámika s nerezu alebo plastu
 • správnym tepelným režimom (cirkuláciou vzduchu v miestnosti);
 • rozmiestňovaním okien vzhľadom na svetové strany;
 • zvyšovaním teploty v miestnosti.

Veľmi dobrou pomôckou na obmedzovanie kondenzácie v miestnostiach je hygrometer (vlhkomer). Jeho údaj môže varovať pred nežiaducou kondenzáciou na skle a primeť používateľa k pravidelnému vetraniu. Kondenzácia nadbytočnej vody teda nemusí byť dôvodom na reklamáciu, ale signálom, že s mikroklimatickým režimom bytu čosi nie je v poriadku.

 
 
  Copyright 2010 MaE Kašša